Beginsituatie

Previous
Beginsituatie


De linker voortand is niet meer te behouden. (vertikale fractuur)