kroon vastgemaakt aan de wortel met een uitgebreide hechtprocedure

kroon gecementeerd onder cofferdam